Strona główna » Regulamin
Producenci
Promocja dnia
Kontakt:
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

Contempo Optyk
ul. Legionów marszałka  Józefa Piłsudskiego 2
30-509 Kraków
Tel: 12 656-07-97
sklep@contempo.pl

 

Nasz numer konta:

Contempo Optyk Magdalena Rychel
ING BSK 11 1050 1445 1000 0012 0001 4007


Regulamin zakupów w sklepie internetowym


I WARUNKI OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego na witrynie www.contempo.pl jest Salon Optyczny Contempo Optyk z siedzibą w Krakowie przy ul. Legionów Piłsudskiego 2.
2. Warunkiem korzystania z witryny internetowej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
3. Witryna nie zawiera pełnej informacji o wszystkich produktach, mogą na niej wystąpić błędy lub nieścisłości. Treść witryny nie może być traktowana jako substytut medycznej porady, zalecenia, diagnozy lub leczenia. Wszelkie pytania dotyczące swojego stanu zdrowia należy kierować do swojego lekarza specjalisty.  4. Właściciel witryny nie odpowiada za treści przesłane przez inne osoby. Zabrania się przesyłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób lub dobre obyczaje.

II SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. Zamówienia można składać poprzez:
- sklep internetowy
- email: sklep@contempo.pl
- telefonicznie (12) 656 07 97 


Sposób płatności i koszty dostawy:
 

Zamówiony towar klient może odebrać osobiście  w salonach Contempo po otrzymaniu e-maila z informacją że towar jest już przygotowany  koszt 0 zł
ul.Legionów J.Piłsudskiego 2


-  11 zł płatność przelewem  przesyłka polecona priorytetowa do kilograma na terenie Polski 
-  20 zł płatność przy odbiorze (poczta polska) PACZKA 24. Do kilograma na terenie Polski 
-  40 zł płatność przelewem  Kurier na terenie Polski

-  28 zł płatność przelewem wysyłka na terenie Europy do kilograma .

Koszt dostawy towaru powyżej 1 kilograma ustalany jest indywidualnie, w zależności od wagi zamówionych produktów.


Czas realizacji zamówienia wynosi do 2-3 dni roboczych (przesyłka priorytetowa). W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami towaru, czas realizacji może ulec wydłużeniu, do 3 tygodni o czym klient zostanie niezwłocznie
poinformowany.  6. Na zakupiony towar wystawiany  jest paragon lub na życzenie faktura. Dołączana jest on do przesyłki i stanowi potwierdzenie (dowód) zakupu. 

7. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem przypadków określonych w zdaniu następnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w zamówieniu, zamiaru wywiązania się z zobowiązań nakładanych przez umowę lub  właściwego użytkowania towaru. Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania potwierdzenia zamówienia lub przedpłaty.
8. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku błędnie podanej cenie towaru .

RODO Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.


III REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie w terminie 5 dni od wydania towaru.   W razie odstąpienia od umowy, zamawiający jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zamawiającemu w wypadku zgodności towaru z jego zamówieniem. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy dotyczy w szczególności zamawianych towarów, nie będących towarami magazynowymi, sprowadzanych przez sprzedawcę pod złożone zamówienie. 
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub powinien wiedzieć. 
3. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową obejmuje przekazanie sprzedawcy: zakupionego towaru, (kopii) dowodu zakupu, opisu niezgodności z umową oraz żądania kupującego (wymiany towaru lub odstąpienia od umowy). Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
4. Warunkiem uznania reklamacji dotyczących uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu jest sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 

Uwaga! W przypadku reklamacji soczewek kontaktowych wyjętych z blistra, należy przesłać je w pojemniku wypełnionym płynem do soczewek.

IV OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIEM TOWARÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Towary znajdujące się w sklepie internetowym są produktami bezpiecznymi, tj. takimi, które we właściwych warunkach ich użytkowania nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Wszystkie produkty prezentowane na stronie internetowej są orginalne tj. nabywane bezpośrednio od producenta.
2. Zamawiający (użytkownik) oświadcza, że:
- rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych zostały dobrane przez lekarza okulistę indywidualnie do potrzeb użytkownika soczewek
- w badaniu okulistycznym nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych
- użytkownikowi znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych
- został poinstruowany przez lekarza okulistę o sposobie postępowania w przypadku objawów niepożądanych związanych z używaniem soczewek kontaktowych i zobowiązuje się stosować do tych zaleceń
- zobowiązuje się do używania soczewek kontaktowych według zaleceń lekarza okulisty, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, ich systematycznej wymiany, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny przy używaniu soczewek.


W przypadku soczewek sprowadzanych na specjalne zamówienie nie obowiązuje możliwość zwrotu towaru. Zamówienie na soczewki jednodniowe My Day Proclear 1 day, dwutygodniowe  miesięczne Biofinity, Biofinity XR, Biofinity Toric, Proclear, oraz wszystkie soczewki roczne realizowane są po dokonaniu przedpłaty. W przypadku zgodności towaru z zamówieniem kwota przedpłaty nie podlega zwrotowi.


1. Korzystający z witryny oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych właścicielowi witryny oraz na otrzymywanie informacji handlowych zawierających ofertę sklepu internetowego. Osobie umieszczonej w bazie danych przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych oraz zaprzestania ich przetwarzania.
2. Postanowienia Regulaminu dotyczą również zamówień składanych za pomocą stron nienależących do witryny zawierających ofertę właściciela witryny.
3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania. Korzystający zobowiązani są systematycznie przeglądać treść Regulaminu.
 


"W naszych salonach realizujemy recepty Narodowego Funduszu Zdrowia z refundacją na zakup soczewek kontaktowych i okularów"

 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 


Przejdź do strony głównej
Reklama
  • Soczewki
  • COOPER
  • Krople
  • anti fog
  • lider
  • Płatności
  • FC
  • NFZ
  • Blog contempo
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl